ХОТЕЛСКИ СИСТЕМИ

 

При нас можете да намерите цялостни решения, които да помогнат на бизнеса, за да имате едни спокойни, щастливи и доволни клиенти.

Сигурността и спокойствието на клиентите в хотелите е главен приоритет на всеки собственик на такъв. Последните години все повече се залага на ИТ решения за осигуряване на сигурността, за сметка на морално остарелите и ненадеждни механични системи. Това върви ръка за ръка с други технологични системи, които да съблюдават присъствието на клиентите в хотелските стаи, да включват или изключват електрическата мрежа в помещенията, да сигнализират за пожар и др.

Видовете системи за достъп в хотелите е: 

1. Безконтактни карти , те са чип карти с вградена антена и основното им предимство е, че информацията се чете от разстояние, без физически контакт. Използват се основно в системи за контрол на достъп. Има различни карти според използваната радиочестота и протокол за обмен на данни. Най-разпространени модели са: RFID на 125 KНz и 13,56 MHz, Mifare, Legiе, HID и др

2. Смарт карти, които са микропроцесорни интегрирани системи със собствена операционна система, оперативна памет, файлова структура и възможности за вътрешна обработка на данни. Намират широко приложение в областта на сигурността, цифровите сертификати, електронния подпис, предплатените услуги, мрежовата сигурност, защитата на софтуер и др. Поради вградените криптиращи алгоритми и механизми са с висока степен на надеждност.

3. Брави с пръстов отпечатък и/или код, едно от най-голямите предимства на електронните брави е в това, че може да се управляват от много и различни хора, без да е необходимо да се вадят ключове. Това им предимство ги прави много полезни за организации и фирмени структури, при които различни хора се налага да ползват едни и същи помещения. Използвани за дома или вилата, електронните брави осигуряват по-високо ниво на сигурност и удобство. Ако се отдават помещение под наем, няма да е необходимо да се подменят бравата след всеки наемател. Просто се изтриват старите пароли и следващият наемател въвежда своите.

Продуктите от тази серия намаляват драстично влаганите за тяхната поддръжка средства, елиминирайки напълно необходимостта от механични ключове и карти за контрол на достъп. Бравите с пръстов отпечатък, които предлагаме, се доставят в комбинация с уникални парола и/или чип-ключ за различните нужди на клиента.

Предимствата, които дават подобни системи са:

  • Понижаване на консумираната електрическа енергия. (когато системата се комбинира с енергоспестители) – гостите няма да забравят и оставят включени климатика или телевизора, когато са извън стаите (картата за достъп до стаята служи и за подаване на ел. енергия в нея);
  • По-добро обслужване и контрол – бравите регистрират всяко влизане в стаята. Тази информация може да бъде използвана за проверка на обслужващия персонал – кога и в колко часа са почистени стаите, кой е влизал последен в стаята (изключително важно при кражба);
  • Удобство и контрол – на всеки един човек от персонала се издава индивидуална карта със закодирани в нея името, типа на картата, етажа или сградата, която може да обслужва, часовия интервал, в който може да отваря стаите, както и валидността на картата.

При изгубване или кражба на карта на гост – тя може да бъде анулирана, като му се издава нова. Така сигурността на багажа на госта е гарантирана в максимално кратки срокове (избягва се смяната на патрони, както е при механичните брави).

Картите имат защита от копиране – което повишава сигурността при оставяне на картата без надзор.

Възможност за безкасово плащане в хотелския комплекс – картите дават възможност да се използват като разплащателно средство на територията му. Това улеснява клиентите, като премахва необходимостта да се носят пари в брой. Сметките се записват на номера на стаята и при напускане се извършва плащането.

Повишаване на имиджа и сигурността на хотела – издадените карти представляват своеобразна реклама на комплекса и същевременно дават достъп на госта до стаята за точно определен период от време, след което стават невалидни.

Стойността на тези брави – по-високата стойност на тази система, в сравнение с широко разпространените се компенсира многократно от гореизложените предимства и най-вече комфорта, който създават на потребителите.

 

Подробна информация за продуктите, които предлагаме можете да намерите в нашият електронен магазин!
Предвид на огромното разнообразие от продукти, не всички са качени на сайта и затова Ви молим да направите конкретно запитване.
Безплатна консултация и оферта според Вашите изисквания.

Ние можем да изпълним всеки Ваш проект!