СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ

 

Структурното окабеляване е незаменима част от създаването на добре работеща и ефективна информационна инфраструктура във всяко съвременно предприятие, организация или офис, които са в една сграда или в група от сгради. Терминът “структурно окабеляване” в най-общ смисъл се използва, за да опише кабелна система, която обединява глас, данни и картина и поддържа мултимедийна среда.

Една от най-важните характерни черти на структурната кабелна система е нейната универсалност. Тя се превръща в единна среда за пренос на данни, телефонни сигнали, видео и аудио сигнали, която едновременно с това осигурява възможност за интегриране с противопожарни и охранителни системи за сигурност. Създаването на такава универсална кабелна система облекчава значително процедурите по управление, контрол и поддръжка на всички вградени подсистеми, като заедно с това осигурява висока надеждност при функциониране им.При проектирането и изграждането на инфраструктурата на дадена сграда, структурната кабелна система позволява автоматизиране на множество процеси, свързани с контрола, управлението и мониторинга на всички комуникационните системи. През последните години всички производители от областта на сигурността, интегрират мрежови интерфейс в устройствата, които произвеждат, като IP рекордери, IP камери, контролни панели за охрана, контрол  на достъп и пожароизвестяване. Това дава възможност за създаване на центарлизиран мониторинг и управление от минимален брой служители и от произволно място в създадената мрежа. Другата важна особеност на СКС е, че тя позволява лесна и бърза промяна на типа на сигналите и приложенията към работните места и тяхното управление и преместване в рамките на системата. Ако трябва да го охарактеризираме с една дума, бихме казали „гъвкавост“.

При структурното окабеляване се използват стандартни компоненти и материали, като розетките на работните места са унифицирани и позволяват свързване на различни видове оборудване към тях, чрез това се оправдават инвестициите, след продължителна експлоатация на изградената мрежа. Структурните кабелни системи осигуряват голяма гъвкавост и възможност за лесни изменения и допълнения на всички съществуващи системи. Това позволява както добавяне или разместване на работни места, така и цялостна промяна на конфигурацията на активното оборудване. Друга важна положителна страна на структурните мрежи е възможността да се използват едновременно няколко различни мрежови протокола, които не зависят от измененията в технологиите и доставчиците на оборудване. Изградените кабелни трасета могат да бъдат както с медни кабели така и с оптични кабели като се и комбинирането на  оптични и медни кабели. Кабелите и методите за полагането им се проектират за всички услуги през телекомуникационния шкаф като терминираща точка за хоризонталните кабели. Разпределителните панели в шкафа може да бъде комбинирани за максимална гъвкавост или се създава индивидуалното терминиране в самия шкаф. По този начин се създава защитена област за всички кабели, което намалява помещенията, необходими при инсталирането на отделни системи.

Щатската телекомуникационна асоциация EIA/TIA и международната стандартизираща организация ISO/IEC са създали индустриални стандарти за кабелни системи за глас и данни. Те се отнасят за окабеляването и методите за полагане на кабелите (пътища и необходими пространства) и са базирани на архитектурата на структурната подсистема или кабелните елементи.

Стандартите се делят на три вида:

  • EIA/TIA 568A – това е първия световен стандарт за структурно окабеляване който е създаден в САЩ. На базата на този стандарт с някои промени са създадени Световният и Европейският.
  • CENELEC EN 50173 – европейски стандарт за кабелни системи известен в Англия BS EN 50173
  • ISO/IEC 11801 – националният ISO стандарт за структурни кабелни системи

 

“Унисек системи за сигурност” ООД благодарение на дългогодишния  опит и на завидно добрите специалисти, с които разполага фирмата изгражда изключително устойчиви структурни кабелни ситеми, които гарантират висока надеждност при информационния обмен в продължение на много години.

 

Подробна информация за продуктите, които предлагаме можете да намерите в нашият електронен магазин!
Предвид на огромното разнообразие от продукти, не всички са качени на сайта и затова Ви молим да направите конкретно запитване.
Безплатна консултация и оферта според Вашите изисквания.

Ние можем да изпълним всеки Ваш проект!