СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте да пазарувате от „Унисек системи за сигурност“ ООД. За нас е удоволствие работата с Вас!

Съветваме Ви да прочетете внимателно инструкцията за употреба на закупените от Вас стоки и Oбщите Гаранционни Условия. Вашият продукт е обезпечен от „Унисек системи за сигурност“ ООД срещу всички производствени дефекти с безплатно гаранционно обслужване за срока, посочен в Гаранционната Ви карта.

Настоящите гаранционни условия се отнасят за дефекти, възникнали в следствие процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България.

С всяка продажба  на продукти, подлежащи на гаранционно обслужване „Унисек системи за сигурност” ООД издава гаранционна карта с данните на продукта и гаранционните срокове:

 1. Гаранционни условия
 • Фирма „Унисек системи за сигурност“ ООД се задължаваекспедитивно и за своя сметка да отстаранява всички производствени дефекти на продадените устройства и стоки, проявени по време на гаранционния им срок.
 • Гаранционният срок е в брой месеци, считано от датата на закупуване.
 • Всички тестове и ремонти на рекламираните устройства се извършва в сервиза на фирма „Унисек системи за сигурност“ ООД, освен ако не е договорено друго. Транспортните разгоди към и от сервиза са за сметка на клиента.
 • Срокът на гаранционното обслужване се договаря с клиента, но не и по-дълъг от 30 (тридесет) работни дни.
 • Ако дефектът на устройството е неотстраним в рамките на договорения срок, фирма “Унисек системи за сигурност” ООД се ангажира да го подмени или да предостави функционалният му еквивалент в зависимост от наличността в момента.
 • Проиводителят, вносителят и сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и производствени загуби, вследствие дефекта на стоката или престоя и в сервиза.
 1. Рекламации:
 • За рекламации се приемат устройства в пълна комплектация, с пълно описание на дефекта и условията на експлоатация.
 • Рекламация за неокомплектованост на стоката се признава само по време на покупката.
 • Умишлена или неволна повреда на стоката в гаранционен срок не е причина за подмяна с нова.
 • Подмяна се извършва само, ако сервиза констатира неотстранима повреда след обстоен преглед.
 • Рекламации се приемат с представено копие от документа за покупката на устройството и гаранционна карта.
 • Повреди по време на транспортиране, неправилно съхранение или инсталация, неправилна експлоатация или колебания в ел. Мрежа (токови удари), природни бедствия, механични удари или дефекти на устройствата, с изтекъл гаранционен срок се отстраняват за сметка на клиента.
 1. Инсталиране:
 • При транспортиране устройството трябва да престои в помещение, в което ще бъде инсталирано, не по-малко от 2 часа за темпериране.
 • Устройствата, които имат вентилираща система, да се инсталират в помещения с ниска запрашеност.
 • Върху вентилационните отвори на устройството не трябва да се поставят предмети, пречещи на охлаждането.
 1. Изисквания към електрическата мрежа:
 • Напрежение 220V ± 10% с честота 50Hz.
 1. Гаранцията отпада в случай на:
 • Неправилна инсталация или неправилно включване в електрическата мрежа.
 • Експлоатация в условия на завишена влажност, температура, запрашеност, вибрации и др.
 • Опит за отваряне и ремонт на устройството от страна на клиента.
 • Повреди вследствие на природни бедствия, механични и токови удари, високоволтови електрически разряди в околната среда (светкавици), вибрации и други, които не биха се проявили при нормална работа на устройството.

 

Фирма „Унисек системи за сигурност“ ООД извършва и следгаранционна поддръжка на всички стоки закупени и/или инсталирани от специалистите, които работят във фирмата, след договорка с клиента за срок и цена на поддръжката.