ПРОЕКТИРАНЕ

УНИСЕК системи за сигурност ООД  предлага предпроектно проучване и анализ на технико-икономическата и нормативна база, идейни и концептуални проекти, оценка на възможностите за постигане на оптимални резултати съобразно инвеститорския интерес.

Ние ще изпълним за Вас:

 • Проектиране на електрически инсталации за жилищни, обществени и административни сгради (магазини, офиси, заведения, хотели, паркинги, подземни и надземни гаражи)
 • Проектиране на електрически инсталации за промишлени и индустриални обекти (производствени сгради, работилници, открити и закрити складове, бензиностанции и газ-станции, котелни и др.)
 • Проектиране и монтаж на външни електрозахранвания (трафопостове, кабелни линии СрН и НН)
 • Проектиране на разпределителни уредби РУ 20 kV (КРУ, трафопостове, мачтови трансформаторни постове МТП, възлови станции ВСТ, въздушно-кабелни преходи)
 • Проектиране на електрически инсталации за помпени станции, пречиствателни станции, абонатни станции
 • Проектиране на тръбни канални мрежи от всякакъв тип
 • Проектиране на парково и улично осветление, художествено осветление, осветление на паметници, басейни и фонтани
 • Проектиране на електроразпределителни табла, електромерни табла, главни разпределителни табла (ГРТ), одобрени от електроразпределителните дружества (ЧЕЗ, ЕВН и Енерго-Про)
 • Проектиране на автономни(за собствени нужди), свързани с мрежата и хибридни слънчеви/соларни/фотоволтаични централи (ФЕЦ, ФвЕЦ)
 • Проектиране на системи за съхранение на енергията (Energy Storage Systems) – презареждаеми батерии, флуидни батерии и др.
 • Проектиране на структурно окабеляване, шинопроводи, еднолинейни схеми, блок схеми
 • Проектиране на източници на резервно захранване – UPS, дизелови генератори, АВР
 • Проектиране на заземителни инсталации, катодни защити, катодни отводители
 • Проектиране на мълниезащитни инсталации
 • Проектиране на слаботокови инсталации – пожаро-известителна, газо-известителна инсталация, видеонаблюдение, компютърни мрежи, интернет, ТВ, охранителна инсталация, контрол на достъп, BMS.
 • Проектиране на умна къща.

 

Подробна информация за продуктите, които предлагаме можете да намерите в нашият електронен магазин!
Предвид на огромното разнообразие от продукти, не всички са качени на сайта и затова Ви молим да направите конкретно запитване
Безплатна консултация и оферта според Вашите изисквания.

Ние можем да изпълним всеки Ваш проект!