ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ

В съвременните условия на автоматизирано производство, строителство на големи сгради с пребиваване на голям брой хора на едно място, постоянно се повишават изискванията към пожарната и аварийна безопасност.Системите за ранно откриване на пожари се изграждат с основна превантивна цел за ограничаване на пожарите и последствията от тях.Пожароизвестителните инсталации са предназначени да сигнализират при ранни признаци на пожар, с цел своевременното му потушаване. Предотвратяването на човешки жертви при пожар, сериозни имуществени щети и замърсяване на околната среда са сред основните цели на една надеждна система.

 

Проектирането на пожароизвестителна система е комплексна дейност, към която трябва да се подходи професионално и да се вземат предвид редица фактори:

– вид и предназначение на сградата;

– дейности, които ще се упражняват там;

– разположение на входовете и изходите на сградата;

– разположение на помещенията вътре в сградата, както и редица други фактори.

 Правилното проектиране и изграждане на една пожароизвестителна система е сигурно условие за ефективното действие при пожар.

Функциите, които изпълнява пожароизвестителната система са:

– Откриване и посочване на пожар в начален стадий;

– Задействане на алармена сигнализация за евакуация на хора;

– Бързо и безопасно ориентиране на хората към аварийните изходи;

– Изпращане на сигнал за настъпило събитие към съответните служби;

– Включване и/или управление на пожарогасителна инсталация или други защитни устройства и системи.

Основни приложения на системите за пожароизвестяване са: административни сгради – офиси, училища, библиотеки; жилищни сгради, хотели, складове, производствени цехове, бензиностанции, търговски обекти и др. описани в Наредба №2.

 Системата за пожароизвестяване е изградена от пожароизвестителна централа, датчици и звуково-светлинна сигнализация.

    Ние знаем как да съчетаем правилно всички фактори в подходящо решение, индивидуализирано за всеки конкретен случай. Можем да ги съобразим със специфичните изисквания на клиента и задачата.

    Не се колебайте да се свържете с нашия инженерен персонал, за да получите ефективно предложение за проектиране и изграждане на такива системи за безопасност, или доставка на оборудване за тях.

УНИСЕК системи за сигурност ООД притежава РАЗРЕШЕНИЕ №856/01.12.2017г. , издадено от ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ  ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

 Аерозолно пожарогасене

Аерозолното пожарогасене е една от най-новите разработки в областта. Специалисти твърдят, че методът е по-ефективен в сравнение с традиционните средства за обемно пожарогасене, тъй като окисите на алкалните метали във вид на финодисперсни частици (аерозоли), имат силно развита повърхност, образувана при изгарянето на специални твърди горивни и пиротехнически композиции и са способни на самостоятелно горене без участието на въздух. Аерозолообразуващият състав позволява да се формира в твърди конструктивни елементи с различна форма, на база на която се създават различните модификации аерозолни генератори.

Основният принцип на аерозолното пожарогасене е заложен в разделянето на верижната реакция, която протича в зоната на пламенното горене, посредством отделящия се газоаерозол от генератора. При достигане на пожарогасителна концентрация на аерозола в помещението, пламенното горене се прекратява, рязко пада топлоотделянето, последвано от постепенно понижаване на температурата в помещението. В течение на 10-15 минути след приключване на работата на генераторите, в помещението се запазва пожарогасителната концентрация, което изключва възможността за повторно самозапалване. Концентрацията на кислород в помещението не се променя. Като химически неутрален продукт, аерозолът е безвреден за хората, екологично чист и не влияе на озоновия слой. Важно условие при употребата на аерозолни генератори е помещението, в което се използват, да бъде затворено, за да може да се създаде необходимата концентрация на аерозол в него.

Връзката от пожарогасителната централа към аерозолните генератори се осъществява на база кабелна система до всеки един от тях. Обикновено, генераторите са закрепени в различни части на помещението – тавани, стени, електрически табла и др. Не се изисква допълнително оборудване за изграждането на аерозолна система за пожарогасене.

 

Подробна информация за продуктите, които предлагаме можете да намерите в нашият електронен магазин!
Предвид на огромното разнообразие от продукти, не всички са качени на сайта и затова Ви молим да направите конкретно запитване.

Ние можем да изпълним всеки Ваш проект!