КОНТРОЛ НА ДОСТЪП И РАБОТНО ВРЕМЕ

УНИСЕК системи за сигурност проектира, доставя, монтира и поддържа системи за контрол на достъпа и работното време.

Системите осигуряват самостоятелно или централизирано управление и контрол на достъпа до помещения, сгради, асансьори и др.

Идентификация на лицата се извършва посредством безконтактни чип-карти или биометрични данни. При прочитане на картата в контролно-пропусквателното устройство се извършва проверка за правата на достъп и ако достъпа е разрешен се подава сигнал за отключване към електромагнитен механизъм. Контролно-пропусквателните устройства са свързани с управляващ компютър от който се зарежда списъка на служителите с кодове на картите и правата на достъп. При всяко преминаване в управляващия компютър се записва дата, час на влизане или излизане, кода на картата и номера на контролно-пропускателното устройство.

Системата може да се използва както за контрол на работното време, така и само за контрол на достъпа.

Системата позволява извършването на справки за извършените преминавания, за изработено време по дни и за месец, за извършени нарушения на работното време, за наличен и отсъстващ персонал и др. Всяка контролно-пропусквателна точка има възможност да следи състоянието на вратата, позволява отваряне от разговорна уредба или бутон, запазва нормалната си работа при отпадане на електрическото захранване и връзката с управляващия компютър.

В новото поколение системи за контрол на достъп и работното време масово се използват IP (мрежови) решения. Това спомага за изграждане на комплексни системи в огромни сгради и комплекси, както и дистанционен контрол.

Защитете бизнес интересите си, бъдете информирани!

УНИСЕК системи за сигурност инсталира и поддържа системи за контрол на обходите. Тези системи се използват за проверка на изпълнението на задълженията на физическата охрана. Системите от този вид могат да бъдат изцяло мобилни. Контролните точки не се нуждаят от захранване и се нитоват на конкретните места от обходния маршрут. Контролера за маркиране е също мобилен, който се зарежда един път в месеца и може да се тегли информацията от него в подходящо време за конролиращия орган. Софтуера ни позволява да имаме информация за движението на всеки от охранителите в охранявания обект. Имаме възможност за разнообразни справки.

Обърнете се към нас за консултация за вашата сигурност!

Ние проектираме, изграждаме и поддържаме системи за контрол на достъпа и работното време!

Подробна информация за продуктите, които предлагаме можете да намерите в нашият електронен магазин!
Предвид на огромното разнообразие от продукти, не всички са качени на сайта и затова Ви молим да направите конкретно запитване.

Ние можем да изпълним всеки Ваш проект!