ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Системите за видеонаблюдение са основен елемент от системите за сигурност, даващ максимална информация за състоянието на охранявания обект, като може да се прави мониторинг в реално време или да се разглеждат видео записи от минали събития по различни критерии.

Системите за видеонаблюдение са най- бързо развиващия се отрасъл на системите за сигурност, като разнообразието от производители и възможности е огромно. Спрямо функционалностите и изискванията на обектите тези системи се делят на три основни вида:

 1. Аналогови системи за видеонаблюдение.
 2. IP системи за видеонаблюдение.
 3. Хибридни системи за видеонаблюдение.

Всеки един вид притежава различни параметрови характеристики и функционалности. При проектирането на система за видеонаблюдение е от изключителна важност правилния подбор на видовете техника, които се залагат в проекта за да може да се извлече максимум ефективност, както функционална така и икономическа.

 1. АНАЛОГОВИ СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Аналоговите системи за видеонаблюдение са най- широко разпространени, когато става въпрос за обекти с малък брой камери, които не изискват допълнителни специални функционалности и разтоянието от камерите до записващото устройство не е голямо. Аналоговите системи използват собствено окабеляване, което не натоварва излишно кабелната инфраструктура. Скоростта на запис и качеството на картината могат да достигнат завидни характеристики със новите HD аналогови системи, предлагани от водещите производите

ли в бранша.

2. IP СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

IP системите за видеонаблюдение се използват вече масово в обектите, на които са необходими допълнителни функционалности, като аналитични функции, POS информация вградена в за

писа, системи за четене на авомобилни регистрации, интеграция със други системи за сигурност и др.

IP системите използват IP инфраструктурата на обектите, което дава възможност за безкрайно разгърване на системата, без значение от разстоянито между камерите и техния брой. Системите дават възможност за мониторинг и запис в много висока резолюция.

 

Примери за  аналитични функции:

 • Проследяване на движещ се обект (само при моторизирани камери: PTZ).
 • Преминаване на линия от една или две посоки.
 • Разпознаване на лица.
 • Четене на автомобилни регистрации.
 • Влизане/излизане.
 • Появил се/изчезнал предмет.

 

ПРЕДИМСТВА НА IP СИСТЕМИТЕ

 • Максимално разгъване на системата, спрямо изискванията на обекта
 • Допълнителни функционалности позволяващи автоматичен контрол на точката за наблюдение по предварително зададени критерии.
 • Възможност за присъединяване към интегрирани системи.
 • Разработени софтуери за специфични функции, като четене на автомобилни номера и събирането им в база данни, интегриране на POS системата на магаини към видеозаписа и др.

НЕДOСТАТЪЦИ НА IP СИСТЕМИТЕ

 • Натоварва значително IP инфраструктурата
 • Изисква допълнителен хардуер (сървъри, комуникационно обурдване и др.)
 • Значително по- скъпа от аналоговите системи
 • Забавяне от около една секунда при мониторинг в реално време
 • Несъвместимост на продукти от различни производители

ХИБРИДНИ СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Хибридните системи обединяват положителните качества на двете системи, като на различните точки за наблюдение се монтират камери от двата вида с цел оптимизиране на инвестиционните разходи.

 

Подробна информация за продуктите, които предлагаме можете да намерите в нашият електронен магазин!
Предвид на огромното разнообразие от продукти, не всички са качени на сайта и затова Ви молим да направите конкретно запитване.
Безплатна консултация и оферта според Вашите изисквания.

Ние можем да изпълним всеки Ваш проект!